RODO

RODO - Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że: Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie Organizacja Pożytku Publicznego

  • ul. Gałczyńskiego 21,10-089 Olsztyn
  • tel.: 89 527 93 27 mail; sekretariat@twp.olsztyn.pl
  1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Eliasz Rafalski. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@twp.olsztyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1)
  2. Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
  3. Przysługuje Pani/Panu/Rodzicowi/Prawnemu Opiekunowi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
  5. Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu kadr, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana/Rodzicowi/Prawnemu Opiekunowi będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.

*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl