Szkoła w Kętrzynie

Szkoła w Kętrzynie

SZKOŁA PUBLICZNA BEZPŁATNA W KĘTRZYNIE

Kształci w zawodach
WSZYSTKIE KIERUNKI W SYSTEMIE NIESTACJONARNYM (ZAOCZNYM)

 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • technik informatyk
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun medyczny (1 rok)

Nowe kierunki

 • technik archiwista
 • technik teleinformatyk
 • technik usług pocztowych i finansowych

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym, komputerowym oraz biblioteką.

Szkoła policealna jest szkołą PUBLICZNĄ. NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT !!!

O przyjęciu do szkoły decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Rekrutacja trwa do 28 lutego lub do 31 sierpnia.
 

Adres: ul. Asnyka 10 , 11-400 Kętrzyn, tel. (89) 752 20 07, tel. kom. 601 868 661, twpketrzyn@wp.pl
Dyrektor szkoły:  mgr Bogusława Mielnik

Nr konta: 51 1240 5598 1111 0010 2606 5738
 

Terminarz i plan zjazdów dostępny jest na platformie e-learning

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku
 • Podanie i kwestionariusz


 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl