Szkoła w Olsztynie

Szkoła w Olsztynie

Bezpłatna Szkoła Policealna Nr 7 w Olsztynie

Szkoła przystosowana dla osób niepełnosprawnychSzkoła dysponuje nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi i zawodowymi oraz sprawdzoną kadrą dydaktyczną.

Kształcenie w systemie zaocznym

Kształcimy na kierunkach:

 • Technik archiwista
 • Technik teleinformatyk
 • Technik usług pocztowych
 • Technik administracji
 • Technik rachunkowości
 • Technik BHP
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk
   

Terminarz i plan zjazdów dostępny jest na platformie e-learning

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dojrzałości
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku
 • Podanie i kwestionariusz

Znalezione obrazy dla zapytania twitter

 

Załączniki:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl