Szkoły Policealne

       Szeroką ofertę kształcenia  kierujemy do osób pełnoletnich, posiadających średnie wykształcenie, nie wymagana jest matura. Nauka  organizowana jest w systemie zaocznym więc idealnie dla osób które pracują lub studiują. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane praktyką, dzięki czemu słuchacz jest przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

      Poza świadectwem ukończenia szkoły policealnej w trakcie nauki słuchacz ma możliwość dodatkowo uzyskać państwowe kwalifikacje zawodowe a także po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji na danym kierunku kształcenia zdobyć tytuł technik.

      Nauczyciele prowadzący zajęcia to wykwalifikowana kadra dydaktyczna z doświadczeniem teoretyczno – praktycznym. Do wspomagania procesu dydaktycznego utworzona została platforma e-learningowa na której udostępniane są materiały niezbędne w realizacji toku nauczania.

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl